طراحی ازلی تمام جملات ماندگار

اینکه درخواب حوادثی میبینیم رخ میدهد وبعدهم رخ میدهد یک معنی اش اینست که حوادث طراحی شده است وطبق آن طراحی رخ میدهددرست است که ما اختیارداریم ولی این اختیارمابه اختیارمانیست و اختیار ما دستخوش عوامل مختلفی است وعللش میرسد به آن علت اولی وبه آن طراحی ازلی وکلی عالم وگاهی ازآن طراحی کلی وازآن حقیقتی که همه ازآن بی خبرند یک سایه وشبهی می افتددرآینه خیال کسی که خواب می بیند وبرای اینکه خودش راگم کند یک صورتهایی به خودش میگیرد

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

اطلاع از

جستجو در سایت