کیمیا تمام جملات ماندگار

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم دولت عشق آمدومن دولت پاینده شدم کیمیا همان عشق است چه کمیایی بالاتر از اینکه مرده رازنده کند شماببینید تبدیل مرده به زنده مهمتراست یا تبدیل مس به طلا؛ اگرماانیتمان رابگذاریم کنارآن کیمیا به ما خواهدخورد دست ازمس وجودچومردان ره بشوی تاکیمیای عشق بیابی وزرشوی

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

اطلاع از

جستجو در سایت